می خواهم بنویسم

اما

اما دستم به نوشتن یاری نمی کنه

دلم هوای نوشتن کرده

اما فکرم یاری نمی کنه ...

 

بر خواهم گشت شاید اگر عمری بود

برخواهم گشت اما با دنیایی متفاوت از گذشته

 

دل نوشت:

تموم سهمه من برای تو باشه

قشنگی دنیا به زشت و زیباشه ...

 

منبع : کـــــــاروان 69آغازی بر پایان شاید ...
برچسب ها :